Ezotéria, misztika, vallás

Misztikus_grundaktiv_2

Nagyon gyakran találkozunk azzal a new age-es gondolattal, hogy létezik és élhető valamilyen semleges, vallástól és hittől mentes misztika vagy ezoterikus állapot. A new age lényegéhez tartozik, hogy ez a törekvés erősen rejtve jelenik meg, és az ember előbb a vonzó (ám gyakran instabilizáló) életmódot sajátítja el, és a kliensnek csak néhány bizonytalan és zavaros gondolatot kell a magáévá tennie. 

Nem vagyok egyedül azzal, hogy szerintem nem létezhet vallás nélküli miszitka és csakis valláson belül lehet ezoterikusnak lenni. Alois M. Haas könyvébe, a Felemelkedés, alászállás, áttörés –  A misztikus tapasztalat és a misztika nyelvébe belelapozva a következőket találtam:

Gershom Scholem számos kutató meggyőződését hozza közös nevezőre: “Szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy a vallástörténetben alapjában véve egyáltalán nem létezik önmagában vett misztika, olyan jelenség vagy szemlélet, amely minden mástól függetlenül létezne. Nincsen önmagában vett misztika, hanem mindig csak valaminek a miszitkája, egy konkrét vallási formáé: a kereszténység misztikája, az iszlám misztikája, a zsidóság miszitkája és így tovább. Igaz, hogy van valami egységes ezekben a sokrétű történelmi jelenségekben, s ez a misztikát egybekapcsoló egységes tárgy pontosan a misztikusok személyes tapasztalatának elemzése nyomán mutatkozik meg. Csakhogy kizárólag a modern kor jutott arra a gondolatra, hogy kieszelje az általános miszitkának valamiféle elvont vallását.”

Erről egyelőre ennyit.

Pofon a hittanosnak

Felho

FIGYELEM, A CIKK HELYESBÍTÉSE ITT OLVASHATÓ.

Az egyik szerzetes elmesélte, hogy a hatvanas-hetvenes évek fordulóján a tanítónő azt mondta: álljon fel az, aki jár hittanra. Ő állva maradt, mire a tanítónő egyetlen szó nélkül megpofozta. Snitt. Ma hamvazószerda van, a nagyböjt első napja. A nagyböjt negyven napig tart, és a húsvéttal ér véget. Holnap az éttermek és egyebek Torkos Csütörtököt tartanak, amikor az ár feléért lakhatunk jól az akcióhoz csatlakozó éttermekben. A kérdés persze, hogy miért és mi ellen van az akció.  Bővebben…